Projecte impulsat per:
Amb la col·laboració de:

Preguntes freqüents


Quines són les fonts emprades?

Normalment es cita el document catalogat que motiva la creació de l'encapçalament. Tanmateix també es tenen en compte catàlegs d’autoritats de referència com el de la Biblioteca de Catalunya, el de la Biblioteca Nacional d’Espanya i el de la Library of Congress, o obres de referència com la l’Enciclopèdia Catalana. (vegeu també l’apartat fonts sota informació tècnica).


Quina és la normativa aplicada?

Les regles de catalogació utilitzades per a la tria i la forma dels encapçalaments de nom, nom-títol i títol són les Regles angloamericanes de catalogació (Part II). El format d'autoritats emprat és el Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat.


Per què no es troben títols?

La implementació del Càntic té dues fases diferenciades, la primera es caracteritza per la creació de noms personals i corporatius, la segona serà una fase d’implementació completa amb la creació dels registres de títols de col·leccions, títols uniformes i els títols de les entrades de nom-títol.


Què és la Comissió Assessora de Catalogació?

El 20 de novembre de 1998 es creà la Comissió Assessora de Catalogació com a òrgan consultiu de la Biblioteca de Catalunya en matèria de catalogació. Les funcions d’aquesta Comissió són: estudiar l’adaptació de la normativa catalogràfica internacional al sistema bibliotecari de Catalunya; proposar l’ordre de prioritats en l'adaptació d'aquesta normativa; coordinar les actuacions de les entitats representades en entorns bibliotecaris de fora de Catalunya. Per tal d’acomplir les seves funcions, la Comissió crea subcomissions tècniques.
El 25 d’octubre de 2005 acorda crear el catàleg d’autoritats de Catalunya per normalitzar els punts d’accés dels catàlegs bibliogràfics, millorar la comunicació entre els diferents catàlegs i sobretot afavorir la cerca i la recuperació de la informació.


Què és el número de registre?

Cada registre d’autoritat està identificat per un número proporcionat pel sistema que els gestiona. Els registres d’autoritat CANTIC són creats i gestionats en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), el número de registre correspon al número de control proporcionat pel sistema Millennium del CCUC. El número de registre proporciona un accés directe al registre i és recercable per la cerca avançada; els usuaris amb accés al client CCUC-Millennium disposen d’un índex específic. A efectes d’intercanvi es recomana mantenir aquest número (camp 001 de MARC 21) en els registres copiats o descarregats ISO 2709.

Copyright @ 2009 Biblioteca de Catalunya. Accessibilitat